skip to Main Content

Voorstel voor een vlotte samenwerking

Klant: Accenture
Sector: Adviesbureaus (Management & Technologie)

Als Nederlands grootste beheerder van pensioenfondsen heeft APG nood aan een efficiënte dienstverlening. Automatisering is dus cruciaal, maar neemt een hele hap uit het budget. Accenture had een plan klaar om – samen met APG – de ICT-kosten te verlagen op middellange termijn én met behoud van kwaliteit.
Om het voorstel op te luisteren, maakte ik tekeningen die de aanpak verbeeldden.

www.accenture.nl
www.apg.nl

APG
Detail uit de illustratie die werd opgenomen in het voorstel
Back To Top